Vad tänker ni om detta?


Här har vi en insändare som skrevs i en tidning (kan det varit Borås?) för några veckor sedan. Den handlar om huruvida barn till föräldralediga (15-20h/vecka-barnen alltså) har rätten till att vara på förskolan eller ej under denna pandemi. Jag har tänkt otroligt mycket på insändaren (skriven av flera föräldrar upplever jag det) sedan jag läste den och tänkte skriva min egen bild av det.

Men först är jag lite nyfiken på hur ni ställer er till den här insändaren? Hur går era tankar?
Förutsätter att vi kan hålla en så konstruktiv och icke skammande nivå :)
16